Halvering boete bij verzuim of tekortschatting erfenis

Vanaf 1 juli 2015 worden de boetes voor tekortschatting of verzuim van aangifte bij een erfenis gehalveerd worden. Deze boetes waren sinds 1 januari 2015 sterk verhoogd en kunnen oplopen tot 20% van aanvullende rechten die verschuldigd zijn wegens tekortschatting of verzuim van aangifte.

Wie spontaan erkent betaalt vanaf 1 juli 2015 nog maar de helft.

Boetes erfenis gehalveerd