Coaching

31447958_s 16576548_s 18938045_s

Een erfenisplanning bespreekbaar maken binnen het gezin, een gesprek aangaan met andere erfgenamen over een delicate aangelegenheid, … Er zijn vele situaties vóór en na een erfenis waarbij begeleiding nodig is zonder dat er sprake is van enige vorm van conflict (en bemiddeling) of buiten enige juridische vraagstelling om.

De coach helpt de weg vrij te maken voor een gezonde communicatie over de toekomstige erfenis en voor een harmonieuze afwikkeling van de nalatenschap. Hij waakt erover dat de belangen van alle betrokkenen, inclusief die van de overledene, gerespecteerd worden.

Na de coaching verloopt communicatie tussen de betrokkenen vaak veel vlotter en met meer wederzijds respect. De coach zorgt voor een intergenerationeel evenwicht waardoor een erfenis ook een goede “na-gedachtenis” mogelijk maakt. Zo kan de juridische en administratieve afwikkeling ook beter afgerond worden.

Soms is de coaching onlosmakelijk verbonden met de juridische advisering.