Schenking onroerend goed wordt goedkoper

19245161_s

In het Vlaams Gewest althans, en dit vanaf 1 juli 2015.

Voor “de rechte lijn” (dat wil zeggen tussen ouders en kinderen, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden) daalt het hoogste tarief van 30% naar 27%, of zelfs naar 18% wanneer de begiftigde een energiezuinige renovatie van de woning uitvoert.

Voor alle andere schenkingen daalt het hoogste tarief van 65%, 70% of 80% naar een veel redelijker tarief van 40%, of 31% in geval van energiezuinige renovatie van de woning.

Verlaging schenkbelasting OG

 

 

 

Halvering boete bij verzuim of tekortschatting erfenis

Vanaf 1 juli 2015 worden de boetes voor tekortschatting of verzuim van aangifte bij een erfenis gehalveerd worden. Deze boetes waren sinds 1 januari 2015 sterk verhoogd en kunnen oplopen tot 20% van aanvullende rechten die verschuldigd zijn wegens tekortschatting of verzuim van aangifte.

Wie spontaan erkent betaalt vanaf 1 juli 2015 nog maar de helft.

Boetes erfenis gehalveerd

 

Vraag van de maand mei 2015: Schenking door grootouders

Mei 2015

17287914_s

Ik ben een weduwnaar van 72 jaar en heb twee kinderen, een zoon van 47 jaar en een dochter van 45 jaar. Mijn dochter heeft zelf een dochter van 18 jaar. Kan ik rechtstreeks aan mijn kleindochter schenken of legateren?

Een grootvader kan rechtstreeks aan zijn kleinkind schenken (of legateren). Als het kleinkind meerderjarig is, dan kan het de schenking/het legaat zelf aanvaarden (en als het kleinkind minderjarig is, kan eender welke ascendent (d.w.z. één van de ouders, grootouders, …) namens dat kind aanvaarden).

Waar moet u dan mee rekening houden? Als uw dochter, door die schenking/legaat aan uw kleindochter, haar minimum erfdeel misloopt, dan kan zij zich daartegen verzetten. Na uw overlijden kan zij een zogenaamde vordering tot inkorting van de schenking/legaat instellen, zodat zij haar minimum erfdeel alsnog krijgt. Omdat u twee kinderen hebt, is het minimum erfdeel van uw dochter  1/3 van de goederen van uw nalatenschap, verhoogd met alle schenkingen die u tijdens uw leven gedaan heeft.

Maar als de schenking/legaat aan uw kleindochter minder dan 1/3 bedraagt, of wanneer uw dochter (na uw overlijden) instemt met die schenking/legaat en dus afstand doet van haar recht op haar minimum erfdeel, dan is de schenking/legaat aan uw kleindochter definitief.

Uiteraard is zo’n schenking/legaat rechtstreeks aan uw kleinkind ook fiscaal voordelig. U slaat een generatie over en in die generatie zal alvast geen erfbelasting moeten betaald worden. Bovendien kan de schenking zelf ook gebeuren via een handgift of bankgift waarop u geen schenkbelasting moet betalen en waarop ook geen erfbelasting wordt aangerekend wanneer u nog 3 jaar na de schenking in leven bent.

Heb je ook een vraag? Stuur dan een mail naar info@HuisvandeErfenis.be. Wij selecteren iedere maand een vraag en publiceren het antwoord – op anonieme wijze – op deze site.