Bemiddeling

15451617_s 17546641_s 29864348_s

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is één van de manieren voor het oplossen van conflicten, naast de rechtbank en de arbitrage. Het is een zeer informele manier van conflicthantering die daarom zeer toepasbaar is bij familiale kwesties. De bemiddelaar zit rond de tafel met alle betrokken partijen. Iedere partij kan zijn visie uiteenzetten, en kan aldus zowel juridische als niet-juridische elementen aan bod laten komen die belangrijk zijn voor het goed begrip van de kwestie en het verloop van het bemiddelingsproces.

Wat is de rol van de bemiddelaar binnen het Huis van de Erfenis?

De bemiddelaar biedt zelf geen oplossing aan. Hij helpt de partijen om samen tot een oplossing te komen.
Hij is neutraal en vormt geen oordeel noch over de kwestie, noch over de standpunten, noch over de partijen.
Gezien de jarenlange professionele ervaring op het gebied van erfenissen, zal hij – in aanwezigheid van alle partijen – daar waar nodig alle informatie vertrekken over de juridische en niet-juridische aspecten van erfenissen. Indien nodig zal hij de ondersteuning geven voor het opstellen van overeenkomsten en documenten die belangrijk zijn voor de uitwerking van de oplossing die de partijen samen hebben uitgewerkt.

 Hoe verloopt een bemiddelingsprocedure?

De bemiddeling gebeurt volgens een welbepaalde procedure.
Na het bepalen van de kwesties, worden de posities van alle partijen uitgetekend om zo tot een consensus te komen. De gesprekken duren doorgaans anderhalf uur. Het aantal sessies varieert gemiddeld tussen drie en zes.

Liliane Gepts is erkend bemiddelaar in familiale zaken zodat de bemiddelingsakkoorden ook gehomologeerd kunnen worden door de rechtbank en zo uitvoerbare kracht kunnen krijgen zoals een vonnis/arrest.