Advies

19251474_s 19154622_s 19204068_s

Het Huis van de Erfenis adviseert haar cliënten in alle juridische en fiscale aangelegenheden die met het privé vermogen en de familiale context te maken hebben. In het algemeen wordt deze materie vaak gegroepeerd onder de noemer van successieplanning, vermogensplanning of Estate Planning.

Een greep uit ons aanbod:

  • Huwelijk versus samenwonen: bepalen van de keuze tussen huwelijk, wettelijke samenwoning, feitelijke samenwoning, opstellen van samenwoningscontract, huwelijkscontract, tontine of aanwasbedingen, …
  • Schenken en erven: successieplanning, berekening successierechten, voorstellen voor optimalisatie via aanpassing huwelijkscontracte, schenkingen (handgiften, bankgiften, notariële aktes), testamenten, enz. Opstellen van maatschap of andere controlevehikels (vennootschappen, stichting, enz).
  • Fiscaal juridische optimalisatie bij aankoop onroerend goed.
  • Bescherming van de langstlevende in geval van overlijden van de eerste ouder.
  • Bescherming van kinderen die bijzondere zorg vragen (onbekwamen, enz.).
  • Optimalisatie van de levensverzekeringsovereenkomsten met het oog op de successierechten die daaruit kunnen voortvloeien.
  • Begeleiding van nieuw samengestelde gezinnen in het structureren van hun privé-vermogen, successieplanning, enz.
  • Begeleiding van zaakvoerders, bedrijfsleiders (voornamelijk gericht op KMO’s) bij het fiscaal en juridisch structureren van hun privé-vermogen met het oog op successieplanning.
  • Opstellen van een aangifte nalatenschap en de vereffening-verdeling van de nalatenschap en dit op een onpartijdige en onafhankelijke manier.
  • Enz.

Daarbij wordt – naast de juridische en fiscale aspecten – steeds ook aandacht besteed aan de menselijke en relationele aspecten.