Categoriearchief: Vraag van de maand

Vraag van de maand mei 2015: Schenking door grootouders

Mei 2015

17287914_s

Ik ben een weduwnaar van 72 jaar en heb twee kinderen, een zoon van 47 jaar en een dochter van 45 jaar. Mijn dochter heeft zelf een dochter van 18 jaar. Kan ik rechtstreeks aan mijn kleindochter schenken of legateren?

Een grootvader kan rechtstreeks aan zijn kleinkind schenken (of legateren). Als het kleinkind meerderjarig is, dan kan het de schenking/het legaat zelf aanvaarden (en als het kleinkind minderjarig is, kan eender welke ascendent (d.w.z. één van de ouders, grootouders, …) namens dat kind aanvaarden).

Waar moet u dan mee rekening houden? Als uw dochter, door die schenking/legaat aan uw kleindochter, haar minimum erfdeel misloopt, dan kan zij zich daartegen verzetten. Na uw overlijden kan zij een zogenaamde vordering tot inkorting van de schenking/legaat instellen, zodat zij haar minimum erfdeel alsnog krijgt. Omdat u twee kinderen hebt, is het minimum erfdeel van uw dochter  1/3 van de goederen van uw nalatenschap, verhoogd met alle schenkingen die u tijdens uw leven gedaan heeft.

Maar als de schenking/legaat aan uw kleindochter minder dan 1/3 bedraagt, of wanneer uw dochter (na uw overlijden) instemt met die schenking/legaat en dus afstand doet van haar recht op haar minimum erfdeel, dan is de schenking/legaat aan uw kleindochter definitief.

Uiteraard is zo’n schenking/legaat rechtstreeks aan uw kleinkind ook fiscaal voordelig. U slaat een generatie over en in die generatie zal alvast geen erfbelasting moeten betaald worden. Bovendien kan de schenking zelf ook gebeuren via een handgift of bankgift waarop u geen schenkbelasting moet betalen en waarop ook geen erfbelasting wordt aangerekend wanneer u nog 3 jaar na de schenking in leven bent.

Heb je ook een vraag? Stuur dan een mail naar info@HuisvandeErfenis.be. Wij selecteren iedere maand een vraag en publiceren het antwoord – op anonieme wijze – op deze site.